English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Uncategorised

TRAINING INTERMEDIAIRS IN DE ZORG 

 

Veel van onze mensen hebben moeite hun weg te vinden naar de algemene hulp en zorginstellingen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de onbekendheid met deze instellingen en hun manier van werken. Anderzijds ervaren onze leden een hoge drempel naar deze instellingen omdat het veelal nog erg ‘witte’organisaties zijn en ook de beheersing van de Nederlandse taal een belemmering vormt. Als gevolg hiervan blijven bestaande veelal maatschappelijke problemen bestaan en dreigen verder te escaleren. 

Om hier nu een oplossing voor te vinden hebben wij een aantal sleutelfiguren (vrouwen) een training gegeven als intermediair in de zorg. Dit betekent dat zij een brug  zullen proberen te slaan tussen de doelgroep enerzijds en de instellingen anderzijds en beide zullen ondersteunen indien noodzakelijk. Hierdoor ontstaat er een kader van vrouwelijke intermediairs.

De training werd gegeven door Bureau Inzicht uit Hoofddorp aan een groep van 15 vrouwelijke vrijwilligers. In de training kwamen de volgende onderdelen aan de orde:

-       Problemen waar veel vluchtelingen in Nederland  mee worstelen;

-       Communicatie vaardigheden;

-       Analyse hulpvraag;

-       Methodiek van doorverwijzen;

-       Begeleiding;

-       Diagnostiek en begeleiding naar zorg- en hulpvoorzieningen;

-       Zorg en hulpverlening in Nederland;

-       Sociale kaart en specifieke voorzieningen;

-       Sociale netwerken van vluchtelingen.

 

Alle deelnemers hebben de volledige training afgerond en hebben na afloop een certificaat uitgereikt gekregen. Vervolgens zijn zij ingezet bij de wekelijkse spreekuren en zullen tevens in gezet worden bij leden die met ingewikkelde problematiek worstelen, meer behoefte hebben aan ondersteuning en die wellicht verwezen moeten worden naar een andere organisatie of instelling.

Ontmoeting

Veel vrouwen van onze achterban komen in het dagelijks leven alleen maar andere Afrikaanse vrouwen tegen terwijl er een grote belangstelling bestaat om juist ook Nederlandse vrouwen te ontmoeten en ervaringen met hen te wisselen. Daarom hebben wij in deze activiteit geprobeerd deze groepen bij elkaar te brengen om zo van elkaar te leren.

Het  afgelopen jaar  hebben wij twee keer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd waarbij er gemengde tafels werden gevormd waar de vrouwen onder het genot van een maaltijd met elkaar in gesprek zijn gegaan aan de hand van een aantal vooraf opgestelde gesprekonderwerpen.

Daarnaast hebben wij twee keer een gezamenlijke excursies georganiseerd naar voor de deelnemers bijzondere plekjes in Amsterdam waar  beide groepen vrouwen elkaar konden ontmoeten en ontdekken. Deze ontmoetingen waren voor beide groepen vrouwen een eye opener en er bleek onderling een grote behoefte om zaken met elkaar te bespreken en te delen zowel op het gebied van huishouding en opvoeding als op het gebied van scholing en werk. Hier zijn een aantal duurzame contacten uit ontstaan.