Uncategorised

 

Activiteiten in het kader van seksuele gezondheid

In het kader van de subsidieregeling van de GGD Amsterdam gericht op seksuele gezondheid hebben wij een subsidie ontvangen waar binnen wij een aantal activiteiten hebben ontwikkeld. Het gaat  hier om de volgende:

Discussie bijeenkomsten

 “The Ugly Truth” met als doel de attitude en sociale vaardigheden van de deelnemers op het gebied van seksuele gezondheid in relatie met hun religieuze en culturele achtergrond ter  discussie te stellen. Het toneelstuk diende  ter herkenning van de problematiek en ter bevordering van de discussie. In totaal hebben ruim 100 deelnemers aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Zij hebben hierdoor hun communicatieve en sociale vaardigheden kunnen verbeteren, er is meer respect voor vrouwen.

Voorlichtingsbijeenkomsten en toneel

Hier toe hebben wij zes   bijeenkomsten georganiseerd rond het  thema  seksuele gezondheid waar de inleiding werd verzorgd door  COC en GGD. Hier zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

-          Seksualiteit;

-          Anticonceptie;

-          Gender ongelijkheid

-          Vrouw onvriendelijkheid.

Ook bij deze bijeenkomsten werd  het toneelstuk “The Ugly Truth”  en tevens  ‘The Power of Culture’gespeeld, dat de te bespreken thematiek goed herkenbaar neerzette waarna wij met de deelnemers in gesprek gingen over de bovengenoemde problematiek aan de hand van een aantal voorop opgestelde vragen. Bij elke bijeenkomst waren ruim 40 deelnemers aanwezig.

Activiteiten binnen de stichting NEDAS

Communicatie middelen die gebruikt worden bij de bovengenoemde informatieve activiteiten zijn o.a. toneel, muziek en dans.  Dit sluit goed aan bij de Afrikaanse cultuur en traditie.  Hierdoor zijn binnen NEDAS groepjes vrijwilligers ontstaan, gestimuleerd door het bestuur, die dit in meer gestructureerde vorm zijn gaan doen.  Dit heeft in 2007 geresulteerd  in de oprichting van het Toneelgezelschap Nedas dat zich toelegt op het ontwikkelen en uitvoeren van toneelstukken om de effectiviteit van de informatie overdracht  te vergroten.  Inmiddels zijn er ook groepjes bezig met muziek (trommels)  en dans.

Als bestuur van NEDAS ondersteunen wij deze activiteiten zoveel mogelijk.  Wij zien het als bindend element voor de vrijwilligers en als een mogelijkheid om anderen mensen zowel uit de Oost Afrikaanse als Nederlandse gemeenschap bij ons werk te betrekken en cultuur en plezier met elkaar te delen.

Wij zijn er trots op dat ook van buiten Amsterdam belangstelling is voor deze wijze van communicatie , hetgeen resulteert in optredens elders in Nederland en Belgie.  Vooralsnog  geschiedt dit op kosten dekkende basis (ruimte en transport)