Uncategorised

Events

                           Diplomats cultural-Diversity exchange with the Local      
                                  Businessmen and Organizations 

      

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de 56e jubileumviering van de onafhankelijkheid van Oeganda met de  Ambassadeur's ontmoetings Dag met de locale ondernemers  en organisaties . De gelegenheid zal plaatsvinden op 13 oktober 2018 vanaf 14.00 uur in Sky Palace Party Jan Rebelstraat 21,1069 CA Amsterdam . Dit jaar hebben we de onafhankelijkheid van Oeganda in grootse stijl gepland, waarbij we verschillende ambassades in Nederland hebben uitgenodigd. Het is voor ons een grote eer om die diversiteit samen met u, en uit Oeganda afkomstige mensen in Nederland, te vieren. Het is een kans om te netwerken en informatie op te doen, om te zien wat u voor de gemeenschap kunt betekenen en welke diensten er beschikbaar zijn; dit allemaal vergezeld van culturele muziek en verschillende delicatessen voor een toegangsprijs van 30 euro. We hebben een vullend programma met daarin vele artiesten en activiteiten, waarvan ik weet dat ze bij u in de smaak zullen vallen. Enkele artiesten zullen optreden .  Koop uw ticket zo vroeg mogelijk online hieronder;

https://billetto.nl/en/e/ugandan-independence-day-festival-tickets-303742

 
 Diplomats cultural-Diversity exchange with the Local Businessmen and  Organizations
                                         
 
 
  Diplomats cultural-Diversity exchange with the Local Businessmen  and  Organizations & THE UGANDAN 56th INDEPENDENCEDAY CELEBRATION 2018
This years independence we have planned it in style than ever before together with the Ambassadors meeting Day with the local entrepreneurs and organizations.
On October 9 the people of Uganda will celebrate its Independence Day to commemorate its freedom from British rule in 1962. Ugandans celebrate Independence Day with celebrations in different parts of the country as well as other parts of the world where Ugandans have organized different events to mark the day.
                                                             Uganda Independence Day History
Britain declared a protectorate over all of present-day Uganda in 1894 and began to expand the reach of its control by its invasion of Bunyoro in 1893 and 1894 and removing by King Kabarega, whose troops were pillaging territories that were under British control.
After World War II, revolutionary nationalism appeared with the outbreak of urban strikes in 1945 and rural farm protests in 1949. The colonial government encouraged better African participation in the economy in response to the growing discontent. The government encouraged African cotton farmers to process their own cotton, and it helped promote agricultural cooperatives. The British also democratized some local governments units. The first African representatives were allowed in the legislative council in 1945. In the late 1940s and early 1950s, African presence and participation in the council grew. With the formation of the Uganda National Congress in 1952 national demands for independence only became more apparent. In 1954, Catholic chiefs and educated professionals formed the Democratic Party. Milton Obote formed the Uganda People’s Congress in 1960. In October 1962, Uganda became independent with UPC leader Milton Obote as prime minister. Uganda became a republic a year later with the kabaka as ceremonial president.
                                      About the organisers .
This years independence we have planned it in style than ever before together with the Ambassadors meeting Day with the local entrepreneurs and organizations.
NEDAS Foundation (Netherlands East African Development Assistance Stichting) was established in 2005 on the initiative a team of East Africans in Amsterdam the Netherlands.
NEDAS major objective is to promote business,networking with dignitaries + the integration of migrants from the East African countries Uganda, Rwanda, South Sudan, Burundi. Kenya and Tanzania with the Dutch society and foster social,economic and healthy developmental activities.  The team from Ugandans within Nedas group decided to organise the Ugandan the celebration of the 56th anniversary of Uganda’s independence. the occasion is scheduled to take place on 13 October 2018, starting from 2 pm, at 
Sky Palace Party Jan Rebelstraat 21,1069 CA Amsterdam. We shall be honoured to celebrate diversity together with you (meet and greet) with our Ugandan by origin people living in the Netherlands , get an opportunity to network & inform what you can offer and the services you can get from this community and cultural music and delicacies for an entry fee of 30 euros.Buy your ticket online as soon as possible below:
https://billetto.nl/en/e/ugandan-independence-day-festival-tickets-303742
                                               
                                                           PROGRAMMA/PROGRAM
 

The guest of honour is the Ambassador represantative in Brussels./De eregast  is de  vertegenwoordiger van ambassade van oeganda in brussel.

 14:00  – 15:00       Entry with tea & coffee/Ontvangst met thee en koffie.

15:00: A word of prayer by/Een woord van gebed door  Father .J.B.Kamoga

15:00  – 15:30       A word of welcome and introduction of the evening/Welkomstwoord en inleiding van de avond. Master of Ceremony Mr.Frank Kasibante

15:40  – 16:30    1ste Presentatie van de eerste spreker betreft de  geschiedenis en current situatie in Oeganda.(Oegandese Embassy vertegenwoordiger / Presentation of the first speaker concerning the history  and the current situation & the a brief of Uganda (Ugandan Embassy repesentative)

 16:30  – 17:45      Breaks – thee – koffie/Break tea & coffee

17:45-18:30  Workshop presentations of several speakers concerning/Workshop presentaties van drie gastsprekers betreft de ;

-The Multi-culturalism  Challenge-Raising Children in the Netherlands, positioning our children  to benefit from two cultures./De multi-culturalisme-uitdaging: kinderen opvoeden in Nederland, zodat onze kinderen kunnen profiteren van twee culturen. (15 mins) By.Dhr.Mollyn Mugisha
-Welfare & Jobmarket in the Netherlands./Welzijn & banenmarkt in Nederland (15 mins) by Mr. Andrew Onyango
-Positive attitude towards Work/Positieve houding tegenover werk.(15 mins) Mr.Kenneth Muyingo

18:30  – 19:45  Interactive session/Interactief sessie,

19:45 – 02:00  Einde programma met dinner & Commedie show/Live Muziek bij een oegandese kunstenaar Entertainment /End of program with dinner & Commedie show Live Muziek bij een Ugandan perfomer