onze visie

Het bevorderen van de gezondheid van de samenleving en het versterken van de daarbij behorende grondhouding. We verbinden partijen die zich richten op het versterken van gezondheid en creëren samen een visie op een duurzame gezonde Nederlands samenleving.

NEDAS STICHTING

WELKOM BIJ NEDAS STICHTING

Stichting NEDAS  is in 2005 opgericht.

In de huidige COVID-19-pandemie de bestuur in samenwerking met een groep van gezondheidsprofessionals/vrijwilligers bundelen hun krachten en bidden landelijk slachtofferhulp met  online skype, emotionele hulpverlening Counseling. 

We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen met praktische tips en informatie maar wij zijn ook bezig met Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) met Kleine projecten opstellen en uitvoeren met praktische oplossingen voor problemen in en buiten ziekenhuizen.

 

ACTIVITEITEN

Wegens de huidige COVID-19-pandemie, Onze activiteiten in 2020 zijn online met veel thuiswerkende vrijwilligers.

– (eHealth) Kleine projecten opstellen en uitvoeren met praktische oplossingen voor problemen in en buiten ziekenhuizen en Slachtofferhulp.

– Online networking &  discussies sociaal media communicatie betreft covid 19

–Muziekkwartier op aanvraag: 5-15 minuten live Afikaanse dansen (live via skype/whatapp).

– Online aanbod cultuureducatie op aanvraag.(online Afrikaanse danslessen en begeleiding.)

SAMENWERKING

Stichting NEDAS heeft een groot aantal structurele partners die een bijdrage leveren aan de activiteiten en projecten in Nederland en een aantal partners die een bijdrage leveren in de financiering van projecten

Zo werken wij in Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, GGD, Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin, Pharos, ROC’s, GGZ etc. Zij leveren een bijdrage in de verschillende projecten en er wordt over en weer advies gegeven en naar elkaar doorverwezen. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal vluchtelingen organisaties in Amsterdam waarvan er een 14 tal samen met onze organisatie gehuisvest zijn in NoLimit (zie voor een overzicht van deze organisaties bijlage II). Een bijzondere rol hierbinnen speelt Bureau Inzicht. Deze adviseert over zowel organisatorische als inhoudelijke zaken en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van activiteiten en projecten en de inhoudelijke en financiële verantwoording hiervan.

Hebben wij een samenwerking met ondermeer de Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Servicepunt Emancipatie Amsterdam , Oranje Fonds, VSB Fonds, Kinderpostzegels Nederland en vele anderen.

VERTROUWENSPERSOON

Hulpverlening/Counseling project voor posttraumatische stress stoornis (PTSS), door coronavirus (COVID-19) Online skype/whatspp video.

Door de dagelijkse schokkende nieuws van de aantal besmetting, Corona slaat ongenadig hard toe bij de doelgroep die er het minst van begrijpt, veel families zijn getraumatiseerd aantal doden ,cetera.

Op verschillende dementie-afdelingen van verpleeghuizen in die regio is sprake van schrikbarende sterftecijfers.  Op verschillende afdelingen is in de afgelopen paar weken een derde tot soms zelfs de helft van de mensen overleden .

Dat is vreselijk en het heeft ook consequenties gehad voor de bewoners. Het is ook vreselijk voor de families die niet naar binnen kunnen in de verpleeghuizen en zich afvragen of het virus ook hun familielid gaat treffen. Dat geeft een enorm machteloos gevoel.”

Activiteiten binnen de stichting

Online skype, emotionele hulpverlening Counseling & Kleine projecten opstellen en uitvoeren.

Activiteiten in Oost Afrika

Kleine projecten opstellen en uitvoeren.

Activiteiten in Nederland

Online networking &  discussies sociaal media communicatie betreft covid 19

 

Stuur ons een bericht

Stuur ons een bericht via ons formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We zullen binnen 24-48 kantooruren op uw e-mailverzoek reageren

    We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen met praktische tips en informatie maar wij zijn ook bezig met Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)