Samenwerking

Stichting NEDAS heeft een groot aantal structurele partners die een bijdrage leveren aan de activiteiten en projecten in Nederland en een aantal partners die een bijdrage leveren in de financiering van projecten

Zo werken wij in Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, GGD, Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin, Pharos, ROC’s, GGZ etc. Zij leveren een bijdrage in de verschillende projecten en er wordt over en weer advies gegeven en naar elkaar doorverwezen. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal vluchtelingen organisaties in Amsterdam waarvan er een 14 tal samen met onze organisatie gehuisvest zijn in NoLimit (zie voor een overzicht van deze organisaties bijlage II). Een bijzondere rol hierbinnen speelt Bureau Inzicht. Deze adviseert over zowel organisatorische als inhoudelijke zaken en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van activiteiten en projecten en de inhoudelijke en financiële verantwoording hiervan.

Voor de financiering van al deze activiteiten hebben wij een samenwerking met ondermeer de Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Servicepunt Emancipatie Amsterdam , Oranje Fonds, VSB Fonds, Kinderpostzegels Nederland en vele anderen.

Voor onze projecten in de herkomstlanden van onze achterban in Oost Afrika werken wij samen met diverse lokale overheden, niet gouvernementele organisaties, internationale instituties en een groot aantal Nederlandse en internationale fondsen zoals NOVIB, CORDAID, EEG, Wilde Ganzen en vele anderen afhankelijk van het betreffende project. Ook hier biedt Bureau Inzicht ondersteuning op het gebied van project identificatie, ontwikkeling, monitoring, verantwoording en evaluatie.

 

 

 

 

 

 
 
 

We proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen met praktische tips en informatie maar wij zijn ook bezig met Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)